Pre získanie skúšky CITY-DOG - MESTSKÝ PES je potrebné zvládnuť. 

 

Socializáciu


Správne socializovaný pes toleruje iné psy a zvieratá, prítomnosť detí a cudzích ľudí bez prejavov strachu alebo agresivity, ani inak okolie neohrozuje  nevhodným správaním. Pes je pod kontrolou vlastného psovoda (nie inštruktora).


Návyk na prostredie


Od psa v meste vyžadujeme, aby bol pokojný a ovládateľný v každej situácii a na každom mieste, kde sa môže vyskytnúť a v žiadnom prípade neohrozoval svoje okolie. Musí zvládnuť jazdu v aute aj v mestskej hromadnej doprave, presun vo výťahu, pobyt v nákupnom centre, či v dave ľudí. Je dôležité, aby mal aj správne hygienické návyky.
 

Základnú poslušnosť

Ovládateľnosť pri venčení a prechádzkach s previsnutou (nie napnutou) vôdzkou
Chôdza pri nohe na vôdzke
Privolanie s predsadnutím
Sadni pri nohe
Ľahni pri nohe
Stoj pri nohe
Odloženie s rušivým vplyvom
Prerušenie nežiaducej činnosti
Odmietanie potravy

Veterinárnu starostlivosť

Očkovanie
Vyšetrenie


Hygienickú starostlivosť

Česanie
Kúpanie
Strihanie
Skracovanie pazúrov

Zloženie skúšky

Pri skladaní skúšky je pes pri každom cviku hodnotený stupnicou známok od 1 do 5 (1 výborný, 5 neprospel, rovnako ako známky v škole).
Pre  získanie skúšky je potrebné, aby pes a psovod nemali priemer známok vyšší ako 3,0 a zároveň zo žiadnej disciplíny nezískali známku nedostatočnú (5).
Minimálny počet účastníkov na záverečnej skúške je 3. Žiadosť na skúšku pre získanie certifikátu nepodlieha absolvovaniu kurzu u nás, je ale potrebné splniť podmienky skúšobného poriadku.

Pozrite tiež...

Samaria Real