Venčenie skúseným inštruktorom za každého počasia.

Je potrebné, aby mal pes základné hygienické návyky, bol socializovaný a mal základnú poslušnosť potrebnú pre ovládanie psa na vôdzke. Pes je vždy venčený na vôdzke. Je povolený maximálny limit 5 psov na jedného inštruktora. Ponúkame aj individuálne venčenie jedného psa.

Pasívne:

Pri tejto službe ide o hygienické vyvenčenie psa v trvaní cca 60 min. Inštruktor  v blízkom okolí psa prevedie tak, aby sa mohol vyprázdniť a poprechádzať na vôdzke. Po dohode je možné psa previesť na iné miesto, prípadne predĺžiť čas pobytu vonku.

Aktívne:

Aktívne venčenie je dôležité pre každého psa. Je prispôsobené veku, veľkosti a povahe psa.
Pred aktivitou musí byť pes pasívne vyvenčený. V závislosti od možností a potrieb daného jedinca určíme potrebný čas a intenzitu vybranej aktivity. Zmyslom aktívneho venčenia je psa unaviť a mentálne vyžiť. Minimálna doba aktívneho venčenia je 60 min.

Aktivity ktoré ponúkame:
- Behanie na vôdzke
- Behanie pri bicykli, kolobežke na vôdzke
- Behanie pri korčuliach na vôdzke
- Agility (prekážky)
- Prinášanie predmetov (lopta, hračka, lietajúci tanier)
- Vyhľadávanie predmetov (napr. vlastnej hračky či pamlsku)
- Precvičovanie poslušnosti a trikov
- Po dohode aj iné činnosti ...

Pozrite tiež...

Samaria Real