Iba dobre socializovaný a poslušný pes Vám robí radosť.
 


Práca pes - inštruktor
Individuálna práca so psom. Inštruktor pracuje so psom bez prítomnosti majiteľa. Súčasťou sú však aj cvičenia spolu s majiteľom, keďže cieľom je, aby pes počúval hlavne majiteľa a nie len inštruktora.
Túto možnosť volíme vtedy, ak majiteľ psa nemá dostatok času, prípadne majiteľ pôsobí na psa rušivo. Inštruktor navodzuje situácie, pri ktorých sa pes správa nevhodne a postupne napráva správanie psa. Po dohode inštruktor psa učí základnú poslušnosť a pripravuje ho na získanie skúšky CITY-DOG, prípadne inej skúšky podľa individuálnej dohody. V prípade záujmu môže psa, ktorý zvládol základne návyky a základnú poslušnosť, učiť ďalšie záujmové činnosti. Odporúčame minimálne 3-mesačný program.


Práca psovod - pes - inštruktor
Pri tejto práci sa na hodine aktívne zúčastňuje aj majiteľ psa. Inštruktor aktívne vysvetľuje metodiku práce.
Cieľom cvičenia je ovládateľnosť psa žijúceho v meste v každodenných bežných aj menej častých situáciách, s ktorými sa môže stretnúť, prípadne odbúravanie zlozvykov. Snažíme sa psa pripraviť na získanie skúšky CITY-DOG, prípadne inej skúšky podľa individuálnej dohody. 
V prípade záujmu je možné pracovať v skupine, odporúčame maximálne 10 psov.
Odporúčame minimálne 3-mesačný program.

Baby škôlka
Tento kurz je určený pre šteniatka vo veku 2 - 6 mesiacov. Nejde o klasické cvičenie, ale predprípravu na neskorší výcvik a celkové poradenstvo v starostlivosti o šteniatko. Získavanie správnych návykov, socializácia, prvé cviky formou hry.

Iná a špeciálna práca
Odstraňovanie zlozvykov
Cvičenie v kolektíve
Socializácia šteniat
Hľadanie predmetov
Rekre stopovanie
Rekre Agility
Triky ...


Kamerový systém
Niekedy je dobré mať psy pod kontrolou, aj keď sú doma samy. Vieme vám navrhnúť a po dohode aj zrealizovať montáž a nastavenie kamerového systému, ktorý bude dimenzovaný presne na Vaše potreby tak, aby ste mali kontrolu na diaľku cez internet. Technickú realizáciu zabezpečuje firma BackUp s.r.o.

Pozrite tiež...

Samaria Real