Dôležité pravidlá

Psy potrebujú jasne vedieť, kde je ich miesto v svorke. Pes, ktorý to nevie, je nešťastný pes. Niekedy sa u psa nemusia prejavovať príznaky agresivity, no pes odrazu začne mať prejavy strachu z odlúčenia, ako je napríklad deštruktívne správanie, keď odídete z domu. Pes, ktorý kradne ľuďom jedlo z rúk, nemá k človeku žiadnu úctu a teda ho nevníma ako vodcu svorky. Pes, ktorý si nie je istý svojím miestom v štruktúre domácnosti, môže byť niekedy nútený prejavovať deštruktívne správanie, pretože je zmätený a prenáša svoj strach do vášho domu.

Pes, ktorý vie, kde je jeho miesto v jeho ľudskej svorke, je šťastný pes. Pes, ktorý to nevie, je zmätený a to sa môže prejavovať ako jeho nežiadúce správanie.

1.Najdôležitejší spôsob, ako povedať psovi, že ste vodca svorky, je brať ho na prechádzku. Nie na ten typ prechádzky, na aké väčšina ľudí berie svojich psov, ale na prechádzku so svorkou, na ktorej je pes nútený nasledovať človeka na vôdzke idúc vedľa neho alebo za ním. Tento moment je dôležitý pre všetky psy, pretože v psej mysli vodca vždy určuje trasu. Psa nesmieme nechať ňuchať alebo odbočovať, kde sa mu páči, len tam, kde mu to dovolíme. Jedna značka spravená na strome psovi-samcovi postačí. Pes by sa mal sústrediť na to, že nasleduje človeka a nie sa trápiť tým, kam sa pôjde. Prechádzka svorky tohto typu by sa mala vykonávať denne. Nie len že vyčerpá nakopenú energiu psa, ale tiež uspokojí jeho migračný inštinkt, ktorý je vlastný každému psovi. U psov, ktoré majú v sebe príliš veľa nahromadenej energie a ktorých migračný inštinkt nebol uspokojený, sa vyvinie množstvo rôznych problémov z nevyrovnanosti, ktoré väčšina ľudí mylne považuje za charakterové črty jednotlivých rás.

2.Všetci ľudia musia jesť pred psami, pretože vodca vždy je prvý. Keď dávate psovi jeho jedlo, zjedzte najprv malý kúsok jedla tak, aby vás pes videl, položte si to jedlo vedľa jeho misky, aby si myslel, že jete z jeho misky (vodca vždy je prvý).

3.Počas jedla sa psovi nesmú dávať žiadne zvyšky zo stola.

4.Kŕmte psa v určenú dobu. (Nie je vhodné používať nepretržite dostupné automatické kŕmidlo, pretože to umožňuje psovi rozhodovať o tom, kedy bude jesť)

5.Ľudia nesmú cez žiadne dvere pustiť psa ako prvého. Ani po schodoch. Psy musia vždy ísť cez dvere a po schodoch až po ľuďoch, pretože vodca svorky ide vždy vpredu. Ak pes nechce ostať vzadu, treba mu prikázať „zostaň!“ a potom, keď ľudia prešli, dať príkaz „poď!“.

6.Keď ste odišli z domu alebo z miestnosti, hoci len na minútu, po návrate ignorujte psa niekoľko minút.

7.Pred každou príjemnou vecou (hrou, prechádzkou, láskaním, kŕmením atď.) by pes mal dostať jednoduchý príkaz, napríklad „sadni!“, ktorý musí poslúchnuť. Deti by mali dávať psovi takýto príkaz aspoň raz za deň a odmeniť psa maškrtou, keď poslúchne. Stačí, keď to bude jednoduchý príkaz „sadni!“. Ak pes neposlúchne, nesmie dostať žiadnu odmenu. Ukážte svojmu psovi, že nič nedostane zadarmo. Svoje jedlo, vodu, maškrty, dokonca aj pochvalu a pohladkanie si musí niečím zaslúžiť. Trebárs takou maličkosťou, že si sadne, príde na zavolanie alebo slušne počká, kým maškrtu podržíte pred ním v ruke. Dajte pozor, aby si pes maškrtu vzal z vašej ruky jemne. Netolerujte hrubosť.

8.Nemali by ste ležať na dlážke spolu so psom, keď sa dívate na televíziu. Nikto by sa nemal váľať po dlážke pri hre so psom, pretože človek sa nikdy nesmie spustiť na rovnakú alebo nižšiu úroveň, než je psia.

9.Vy ste ten, kto víta hostí ako prvý, pes je ten, komu venujú pozornosť ako poslednému (vodca svorky je ten, kto prvý víta cudzích a potom dá ostatným vedieť, či je bezpečné privítať cudzieho)

10.Ak vám pes leží v ceste, neobchádzajte ho, ale prekročte.

11.Pokiaľ sa ešte len pokúšate nastoliť svoje vodcovstvo, nemali by ste psa objímať, pretože dominantný pes by to mohol chápať ako výzvu na súboj.

12.Ak nadviažete so psom očný kontakt, pes by mal odvrátiť pohľad. Ak človek odvráti pohľad ako prvý, utvrdzuje tým psa v jeho nadradenosti. Povedzte deťom, aby nesúťažili so psom v hľadení do očí, pretože ak uhnú pohľadom alebo žmurknú, iba to utvrdí psa v domnienke, že on je ten hlavný pes.

13.V ideálnom prípade by psy nemali spať vo vašej posteli. V psom chápaní najpohodlnejšie miesto na spanie je rezervované pre najvyšších členov hierarchie. Ak psovi dovolíme spať v posteli, musíme ho najprv pozvať a nesmieme mu dovoliť, aby nás z nášho miesta na posteli vytláčal. Najlepšie je nechať psa spať pri nohách namiesto toho, aby spal napríklad na vašom vankúši.

14.Psy nikdy nesmú nikoho hrýzť, ani pri hre.

15.Každá pozornosť, ktorú psovi venujete, by mala byť vaším, ľudským rozhodnutím. (nikdy sa nemaznajte so psom, ktorý si to vyžaduje tým, že do vás drgá nosom, alebo vám vykladá labku na koleno či na ruku. Znamenalo by to, že necháte psa rozhodovať a utvrdilo by ho to v domnienke, že je v hierarchii vyššie ako človek).

16.Hry ako aportovanie a zábavu s hračkami musí začať a ukončiť vždy človek.

17.Veľmi dominantným psom, ktoré vrčia, by ste nemali dovoliť ležať na vašom nábytku, pretože vodca svorky vždy dostane najpohodlnejšie miesto. Psy patria na dlážku. Ak sa rozhodnete pustiť psa na nábytok, musíte to byť vy, kto rozhodne, že pes môže vyjsť hore a vy musíte byť ten, kto rozhodne, kedy má pes ísť dole tým, že ho pozvete a tiež mu poviete, aby zišiel.

18.Žiadne preťahovanie, pretože je to hra sily a mohli by ste prehrať už len tým, že vás hra prestane baviť a necháte hračku psovi. Týmto v ňom posilníte pocit dominantnosti.

19.Psa treba naučiť povel „Pusť!“ alebo „Fuj!“. Akékoľvek predmety, ktoré pes drží, by mu človek mal byť schopný vziať.

20.Pes nič nevlastní, všetko patrí ľuďom. Všetky veci má „požičané“ od svojej ľudskej rodiny. Mali by ste byť schopní manipulovať s hocijakou vecou vášho psa alebo mu ju vziať bez toho, aby vám v tom pes bránil. Aj keby ste mu vytiahli kosť z papule.

21.Psom by sme nemali dovoliť, aby ťahali vôdzku. Ak to robia, znamená to, že nás vedú. Trasu by mal vyberať človek, aby ukázal svoje vyššie postavenie v svorke. (V prírode vodca vždy určuje smer, vodca vedie lov.)

22.Keď pred psa položíte jedlo, musí čakať, kým mu dovolíte jesť. Položte jeho misku na dlážku a prikážte mu čakať. Ak vyštartuje za jedlom, zastavte ho svojím telom. Môžete naňho namieriť prst a povedať „Nie, čakaj!“, ale nehovorte priveľa. Psy používajú zväčša komunikáciu bez slov. Cítia energiu toho druhého a cítia aj vašu. Áno, váš pes vie čítať vaše emócie. Takže sa vypnite vysoko, v mysli majte „Veľký“ a buďte sebaistí. Nebuďte nervózni, pes to vycíti a vyhodnotí ako slabosť. Táto slabosť je to, čo spúšťa psove pokusy prevziať vedenie (pre dobro svorky, svorka potrebuje silného vodcu, aby prežila). Dajte psovi povel pred tým, ako dostane jedlo. Ak neposlúchne (t.e. nesadne si), nedostane jesť. Skúste to znovu o nejakých 20 minút alebo neskôr. Opakujte, kým pes neposlúchne povel. Keď sa váš pes upokojí a trpezlivo čaká (uši stiahnuté dozadu, hlava aspoň trochu poklesnutá, je vhodné, keď si pes ľahne, ak je uvoľnený s ušami dozadu a nemá žiadne príznaky vrčania na tvári) zavolajte ho, aby zjedol svoje jedlo. Ľudia v rodine, na ktorých pes najviac vrčí, by ho mali kŕmiť najčastejšie.

23.Malým psom alebo šteňatám, ktoré sa dožadujú, aby ich zdvihli alebo položili na zem, by sa nemalo vyhovieť, pokým si nesadnú alebo sa nezačnú inak prípustne, pokojne správať. Nemali by sme ich pustiť na zem, pokiaľ sa neusadia pokojne na našich rukách.

24.Psy by sme nikdy nemali nechávať bez dozoru s deťmi alebo s kýmkoľvek, kto nedokáže presadiť nad psom svoje vodcovské postavenie.

25.Aby ste posilnili svoju pozíciu ešte viac, môžete prikázať svojmu psovi ľahnúť si a ostať na mieste na 20-30 minút denne. Povedzte mu, aby si ľahol, potom mu prikážte zostať. Ak sa pokúsi vstať, opravte ho.

26.Ak ste v blízkosti svojho psa, vyvarujte sa takých emócií ako strach, nepokoj, nevľúdnosť alebo nervozita. Váš pes dokáže vycítiť tieto emócie a bude vidieť vašu slabosť. Toto znásobí váš problém, pretože pes bude cítiť ešte väčšiu potrebu byť vaším vodcom. Myslite na to, že ste veľkí a mocní a buďte pokojní, rozhodní a neústupní. Pamätajte, pred psami emócie neskryjete. Dokážu svojím spôsobom čítať naše mysle tým, že čítajú naše emócie. Táto energia je univerzálna reč zvierat. Menej rozprávajte, viac používajte reč tela. Predstavte si sami seba ako veľkých, mocných a sebaistých. Vystrite sa a stojte priamo. Váš pes to bude cítiť. Toto je váš najsilnejší tromf v komunikácii so psom. Váš pes bude šťastný a bude sa cítiť bezpečne, keď bude vedieť, že má nad sebou silného vodcu svorky.
Keď začleníte tieto prvky správania do vášho bežného života, váš pes si uvedomí, že vy, človek, ste „alfa“ jeho svorky a on je vám podriadený. Cvičenie poslušnosti je skvelé a veľmi užitočné, no iba samotný tréning poslušnosti nerieši problémy vodcovstva v „svorke“.

Zdroj z internetu:


© Dog Breed Info Center

Pozrite tiež...

Samaria Real